..Fotos del dia/Photos du jour

Tornar>>>Remonter

Qüestió:Qui és aquest ocell que canta?*

Question: Quel est l'oiseau qui chante ?*

 

Podeu trobar les fotos del mes i/o els anys en les pàgines d'Arxius.

Vous pouvez retrouver les photos des mois et des années précédentes dans les pages "Archives".

Premeu sobre les fotos per engrandir-les!

Cliquer sur les photos pour les agrandir

16 /01/10

Fotos de la vida del Parque en invierno

Photos de la vie du Parc en hiver.

 

En el Centro

Au Centre

24/04/09

Fotos de la vida del Parque

Photos de la vie du Parc. Alcedo atthis,Phoenicopterus ruber,Porzana porzana,Aythya fuligula,Plegadis falcinellus,Ardeola ralloides

  Photos E.Duscher

Morus bassanus,Larus argentatus

26/12/08

Fotos de la vida del Parque

Photos de la vie du Parc. Un Pélican s'est intégré à un groupe de cigognes.

 

24/12/08

Un buho real y un ratonero

Un duc i un aligot

Un grand duc et une buse variable.

 

28/09/08

Phoenicopterus ruber Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) Sphinx tête de mort

11/09/08

El Centro entra en un periodo de menor actividad, tendremos pues menos fotos. Pero nos esforzaremos para mostraros la vida del Parque.

El Centre entra en un període de menys activitat, per tant tindrem menys fotos però ens esforçarem a mostrar-vos la vida del Parc.

 Le Centre entre dans une période de moindre activités, les photos seront donc moins nombreuses mais nous nous efforcerons de vous montrer des photos de la vie du Parc.

        Photos E.Duscher

17/08/08

Un poco de diversidad...Una mica de diversidat...Un peu de diversité...

Una Iguana, un erizó, un águila culubrera, un Azor. Una Iguana, un eriçó, un Àguila marcenca, un Astor. Une Iguane, un hérisson, un Circaète Jean-le- Blanc. Un Autour des palombes.

       

9/08/08

-Un entrañable erizo pequeñito.

Un eriçó tendre i petito

Un hérisson toujours aussi craquant!

-Alimentando un cernicalo mientras se cura su ala rota.

Alimentant un xorriguer mentre se li solda l'ala trencada.

Un faucon crécerelle encore nourri au bec durant la consolidation de son aile cassée.

-Un minusculo murciélago de la familia de los Pipistrelus que recupera fuerzas con dos de sus congéneres.

Un minuscul rat penat de la familia " Pipistrelus" que recupera forces amb dos companys.

Une minuscule chauve souris prend des forces en compagnie de deux de ses congénères.

-Una colección de Autillos preparadas para su liberación

Una col·lecció de Xots preparats per la seva alliberació.

Une partie de notre "collection de petits ducs prêts à partir.

 

24/07/08

Otra cigüeña intenta hacer el papel de Tua.

Un murcielago pequeño y una golondrina joven, a menudo són los más pequeños los que traen mayores quebraderos de cabeza.

Un ratonero a punto de partir.

Una lechuza

 Una altra cigonya intenta omplir el buit que ha deixat la Tua.

Un ratpanat petitíssim i una oreneta jove, són precisament els  més petits els que solen donar més mals de caps.

Un aligot apunt de marxar.

Una Olibá

Une autre cigogne essaie de reprendre le rôle de Tua.

Une minuscule chauve souris et une jeune hirondelle, ce sont souvent les plus petits qui donnent le plus de soucis.

Une buse prête à repartir.

Une chouette effraie

12/07/08

Ratonero,Lechuza común, Autillos

Aligot, Oliba, Xot

Buse variable, Chouette effraie, petits ducs

9/07/08

Búho chico, Alcaraván

Un mussol banyut y un Torlit

Un hibou moyen duc et un oedicnème criard

5/07/08

Algunes hostes actuals:

Quelques pensionnaires actuels.

 

24/06/08

Una jove fotja que es passeja per un quadre impressionista, En Jorge Garcia, auxiliar de veterinària, que us presenta un exemplar preciós de tortuga " Testudo hermani" i un poll d'esparver cendrós.
Un jeune foulque qui se promène dans un tableau impressionniste, Jorge Garcia assistant vétérinaire qui vous présente un superbe exemplaire d'une tortue "Testudo hermani" et un poussin de Busard cendré.

*Morus bassanus

*Mascarell

*Fou de Bassan