Sedentarització de cigonyes

horizontal rule

Tornar>>>Remonter

La sedentarització d’exemplars de cigonyes forma part  de la tècnica utilitzada per recuperar la cigonya blanca a l’Empordà . Les cigonyes joves nascudes al parc varen estar  tancades  durant dos anys perquè perdessin el seu instint migratori i així evitar la gran mortalitat que pateixen durant el seu desplaçament duen el seu primer any de vida.

Al 1995, i per diversificar genèticament la població, es varen introduir cigonyes vingudes d’Extremadura.

El projecte de reintroducció va començar l’any 1987 amb l’acord signat entre el Parc Natural i el Zoo de Barcelona. A partir d’uns exemplars sedentaris, la població ha anat creixent i en aquests moments hi ha més de quaranta parelles que han nascut  i es reprodueixen en tota la zona del parc.

A l’any 2001 podem afirmar que la població de cigonyes empordaneses està totalment consolidada.

El 27 de març de 2001 es va fer l’últim alliberament de cigonyes sedentàries. La  majoria dels descendents d’aquestes cigonyes han recuperat l’instint migratori.

 

 
La sédentarisation d'exemplaires de cigognes fait partie de la technique utilisée pour arriver à récupérer la cigogne blanche en Emporda. Les cigognes jeunes nées au Parc, ont été enfermées durant deux ans avec pour objectif de leur faire perdre leur instinct migratoire et de pouvoir éviter ainsi la grande mortalité dont elles pâtissent durant leur déplacement lors de leur première année d'existence. Depuis 1995, pour diversifier génétiquement la population, on a introduit des cigognes venant d'Extremadura. Le projet de réintroduction avait débuté au Parc en 1987 avec un accord signé entre le Parc et le Zoo de Barcelone. A partir d'un certain nombre d'exemplaires sédentaires la population a été en croissant, en ce moment il y a plus d'une quarantaine de couples qui nichent et se reproduisent dans la zone du Parc. En 2001 le peuplement par les cigognes empordanaises est totalement consolidé.
Le 27 mars 2001 a été réalisé le dernier lâcher de cigognes conditionnées à la sédentarisation. La majorité des descendants des cigognes sédentarisées retrouveront leur caractère migrateur.
 

      

Premeu sobre les fotos per engrandir-les.

Cliquez sur la photo pour l'agrandir