.informació/information

horizontal rule

Tornar >>> Remonter

Nom de l'espai natural protegit/Nom de l'espace naturel protégé

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Figura de protecció

/Composition de l'espace protégé

Parc Natural amb 3 reserves naturals integrals (RNI 1 dels estanys, RNI 2 de les llaunes, RNI 3 de l'illa de Caramany)

Parc Naturel avec 3 réserves Naturelles Intégrales(RNI 1 des étangs , RNI 2 des Lagunes , RNI 3 de l' ile de Caramany)

Altres Figures de Protecció

 

Autres organismes de Protection

Zona humida d'importància internacional segons el conveni de Ramsar (BOE73 - 26-03-93) Zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) (DOCE; Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de les aus silvestres)

Cette zone humide est reconnue d'importance internationale par la convention de Ramsar (BOE73-26-03-93) Zone spéciale de protection pour les oiseaux (ZEPA) (DOCE , Directive 79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux sylvestres)

Adreça/Adresse

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, "El Cortalet",17486 Castelló d'Empúries (Alt Empordà)

Telèfon/Téléphone

(972) 45 42 22

Fax

(972) 45 44 74

E-mail

pnaiguamolls.dmah@gencat.net

Superfície

Cigonya a la teulada

- Total: 4.783,5 ha
- Polígon 1: 2.364,5 ha
- Polígon 2: 2.419,0 ha
-
Reserves Naturals Integrals,/ Réserves Naturelles Intégrales total: 867,5 ha
RI 1 (al Polígon 1): 334,0 ha
RI 2 (al Polígon 2): 532,0 ha
RI 3 (al Polígon 2): 1,0 ha

 

bullet

Tornar inici /Haut de page